สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

แอร์ MITSUBISHI View All
 MITSUBISHI (Econo Air)MS-GN09VF 9,212 BTU ราคา 14,300.00 บ.
 MITSUBISHI (Econo Air)MS-GN13VF 12,624 BTU ราคา 16,000.00 บ.
 MITSUBISHI (Econo Air)MS-GN15VF 14,330 BTU ราคา 20,500.00 บ.
 MITSUBISHI (Econo Air)MS-GN18VF 18,081 BTU ราคา 24,300.00 บ.
 MITSUBISHI (Econo Air)MS-GN24VF 22,519 BTU ราคา 37,800.00 บ.
 MITSUBISHI (WIDELONG) MS-GK36VA 34,120 BTU ราคา 53,400.00 บ.
 แอร์ MITSUBISHI (Standard INVERTER) MSY-JP09VF 8,871 BTU ราคา 15,100.00 บ.
 แอร์ MITSUBISHI (Standard INVERTER) MSY-JP13VF 12,283 BTU ราคา 18,100.00 บ.
 แอร์ MITSUBISHI (Standard INVERTER) MSY-JP15VF 14,330 BTU ราคา 20,800.00 บ.
 แอร์ MITSUBISHI (Standard INVERTER) MSY-JP18VF 17,742 BTU ราคา 25,300.00 บ.
 แอร์ MITSUBISHI (Standard INVERTER) MSY-JP24VF 22,519 BTU ราคา 38,600.00 บ.
แอร์ DAIKIN View All
 แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKC09RV2S ราคา 17,000.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKC12RV2S ราคา 20,000.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKC18RV2S ราคา 25,900.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKC24RV2S ราคา 37,000.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKC28RV2S ราคา 40,400.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKM09SV2S ราคา 22,600.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKM12SV2S ราคา 25,400.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKM15SV2S ราคา 29,300.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKM18SV2S ราคา 32,400.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKM24SV2S ราคา 41,100.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKM28SV2S ราคา 45,100.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKM33NV2S ราคา 46,500.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( Sabai Iverter) FTKQ09SV2S 8,900 BTU ราคา 14,000.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( Sabai Iverter) FTKQ12SV2S 11,900 BTU ราคา 16,300.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( Sabai Iverter) FTKQ18SV2S 17,100 BTU ราคา 23,900.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( รุ่นใหม่ SmashII) FTM09PV2S ราคา 0.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( รุ่นใหม่ SmashII) FTM13PV2S ราคา 0.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( รุ่นใหม่ SmashII) FTM15PV2S ราคา 0.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( รุ่นใหม่ SmashII) FTM18PV2S ราคา 0.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( รุ่นใหม่ SmashII) FTM24PV2S ราคา 0.00 บ.
 แอร์ DAIKIN ( รุ่นใหม่ SmashII) FTM28PV2S ราคา 0.00 บ.
แอร์ CASPER View All
 Casper FEC-09TL55 9,300 BTU ราคา 10,200.00 บ.
 Casper FEC-12TL55 12,500 BTU ราคา 11,200.00 บ.
 Casper FEC-18TL55 18,300 BTU ราคา 16,200.00 บ.
 Casper FEC-24TL55 24,902 BTU ราคา 22,100.00 บ.
แอร์ CENTRAL AIR View All
 CFW-IFE09 9,280 BTU ราคา 11,300.00 บ.
 CFW-IFE13 12,752 BTU ราคา 12,300.00 บ.
 CFW-IFE18 18,083 BTU ราคา 17,300.00 บ.
 CFW-IFE25 25,363 BTU ราคา 23,000.00 บ.
แอร์ Haier View All
 HSU10CTR(N) 10,047 BTU ราคา 10,800.00 บ.
 HSU10VFB03T Inverter ราคา 12,800.00 บ.
 HSU13CTR(N) 12,611 BTU ราคา 11,800.00 บ.
 HSU13VFB03T Inverter ราคา 14,200.00 บ.
 HSU18CTR(N) 18,218 BTU ราคา 17,400.00 บ.
 HSU18VFB03T Inverter ราคา 18,600.00 บ.
 HSU24CTR(N) 24,220 BTU ราคา 20,900.00 บ.
 HSU24VFB03T Inverter ราคา 22,500.00 บ.
แอร์ PANASONIC View All
 CS-PN09UKT 9,633 BTU ราคา 11,600.00 บ.
 CS-PN12UKT 11,585 BTU ราคา 13,600.00 บ.
 CS-PN18UKT 18,371 BTU ราคา 20,200.00 บ.
 CS-PN24UKT 22,217 BTU ราคา 27,100.00 บ.
 CS-PU09UKT Inverter ราคา 13,100.00 บ.
 CS-PU13UKT Inverter ราคา 15,500.00 บ.
 CS-PU18UKT Inverter ราคา 23,000.00 บ.
 CS-PU24UKT Inverter ราคา 30,600.00 บ.
แอร์ CARRIER View All
 42HFE010 9,500 BTU ราคา 12,400.00 บ.
 42HFE013 12,759 BTU ราคา 13,400.00 บ.
 42HFE018 18,500 BTU ราคา 18,500.00 บ.
 42HFE025 25,000 BTU ราคา 24,200.00 บ.
 42TEVGB10 Inverter 8,500 BTU ราคา 12,700.00 บ.
 42TEVGB13 Inverter 11,900 BTU ราคา 14,700.00 บ.
 42TEVGB18 Inverter 17,000 BTU ราคา 20,100.00 บ.
 42TSGS010 9,336 BTU ราคา 12,200.00 บ.
 42TSGS013 13,340 BTU ราคา 13,200.00 บ.
 42TSGS018 18,827 BTU ราคา 17,300.00 บ.
 42TSGS025 24,329 BTU ราคา 23,100.00 บ.
 42TVGS010 INVERTER 9,536 BTU ราคา 14,300.00 บ.
 42TVGS013 Inverter 12,447 BTU ราคา 16,400.00 บ.
 42TVGS016 Inverter 15,790 BTU ราคา 18,500.00 บ.
 42TVGS018 Inverter 18,000 BTU ราคา 22,300.00 บ.
 42TVGS024 Inverter 20,487 BTU ราคา 26,300.00 บ.
แอร์ AMENA View All
 WF09B-MNVKE(9,500 BTU) ราคา 11,900.00 บ.
 WF13B-MNVKE(12,500 BTU) ราคา 12,900.00 บ.
 WF18B-MNVKE(18,100 BTU) ราคา 17,900.00 บ.
 WF24B-MNVKE(25,000 BTU) ราคา 23,500.00 บ.
 WFV09B-MNVKE (9,500 BTU) INVERTER ราคา 14,380.00 บ.
 WFV13B-MNVKE (13,000 BTU) INVERTER ราคา 15,370.00 บ.
 WFV18B-MNVKE (18,200 BTU) INVERTER ราคา 21,100.00 บ.
 WFV25B-MNVKE (25,000 BTU) INVERTER ราคา 26,650.00 บ.
แอร์ TRANE View All
 แอร์ TRANE (PASSIO R32) MCWE09GB5 (9,400 BTU ) ราคา 12,500.00 บ.
 แอร์ TRANE (PASSIO R32) MCWE12GB5 (12,700 BTU ) ราคา 14,400.00 บ.
 แอร์ TRANE (PASSIO R32) MCWE15GB5 (15,200 BTU ) ราคา 18,400.00 บ.
 แอร์ TRANE (PASSIO R32) MCWE18GB5 (18,300 BTU ) ราคา 20,900.00 บ.
 แอร์ TRANE (PASSIO R32) MCWE24GB5 (25,300 BTU ) ราคา 30,100.00 บ.
แอร์ LG View All
 LG INVERTER R32 IQ10R 9,200 BTU ราคา 11,800.00 บ.
 LG INVERTER R32 IQ13R 12,000 BTU ราคา 13,500.00 บ.
 LG INVERTER R32 IQ18R 18,200 BTU ราคา 20,500.00 บ.
 LG INVERTER R32 IQ24R 21,600 BTU ราคา 27,300.00 บ.
แอร์ Eminent View All
 WFG/AFG09 9204 BTU ราคา 11,800.00 บ.
 WFG/AFG12 12,506 BTU ราคา 12,800.00 บ.
 WFG/AFG18 19,161 BTU ราคา 18,500.00 บ.
 WFG/AFG24 25,867 BTU ราคา 23,700.00 บ.
แอร์ GREE View All
 GREE GWC09YBK ราคา 11,300.00 บ.
 GREE GWC12YCK ราคา 12,200.00 บ.
 GREE GWC18YDK ราคา 19,000.00 บ.
 GREE GWC24YEK ราคา 21,700.00 บ.
 GREE INVERTER GWC09QBR32V ราคา 13,500.00 บ.
 GREE INVERTER GWC12QCR32V ราคา 14,400.00 บ.
 GREE INVERTER GWC18QDR32V ราคา 19,700.00 บ.
 GREE INVERTER GWC24QER32V ราคา 23,500.00 บ.

แอร์ MITSUBISHI (Standard INVERTER) MSY-JP13VF 12,283 BTU
ราคา 18,100.00 บ.
42TVGS013 Inverter 12,447 BTU
ราคา 16,400.00 บ.
CS-PU13UKT  Inverter
ราคา 15,500.00 บ.
LG INVERTER R32 IQ13R 12,000 BTU
ราคา 13,500.00 บ.
HSU13VFB03T Inverter
ราคา 14,200.00 บ.
แอร์ DAIKIN ( Sabai Iverter) FTKQ12SV2S  11,900 BTU
ราคา 16,300.00 บ.
แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKC12RV2S
ราคา 20,000.00 บ.
แอร์ DAIKIN ( INVERTER-R32) FTKM12SV2S
ราคา 25,400.00 บ.
//